Comitè Científic

 

Nom

Càrrec

Sr. Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga President de ICHPRI. Catedràtic d'Història Contemporània de la UPV-EHU

Sra. Maria Ballester Cardell

Professora de Dret Constitucional de la UIB. Secretària  del Consell Consultiu de les Illes Balears

Sra. Maria Barceló Crespí

Catedràtica d’Història Medieval de la UIB

Sr. Pau Cateura Bennnàssar

Catedràtic d’Història Medieval de la UIB

Sr. Miguel José Deyá Bauzá

Professor titular d’Història Moderna de la UIB

Sr. José Antonio Diéguez Seguí
President del Consell Consultiu de les Illes Balears

Sr. Miquel Duran Pastor

Catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la UIB

Sra. María del Carmen Fernández González

Professora titular de Dret financer i tributari de la UIB. Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Sr. Pere Fullana Puigserver

Professor de Teoria i Història de l’Educació de la UIB

Sr. Lluís Isern Estela

Lletrat del Parlament de les Illes Balears

Sr. Josep Juan Vidal

Catedràtic d’Història Moderna de la UIB

Sr. Antoni Marimon Riutort

Professor titular d’Història Contemporània de la UIB

Sr. Miquel Massot Miquel

President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Sra. Esperança Munar Pascual

Lletrada del Parlament de les Illes Balears 

Sr. Joan Oliver Araujo

Catedràtic de Dret constitucional de la UIB. Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears. Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears.

Sr. Rafel Perera Mezquida

Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Sr. Roman Piña Homs

President Real Academia de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos

Sr. Antoni Planas Rosselló

Professor titular d’Història del Dret i de les Institucions de la UIB. President de la Societat Arqueol·lògica Lul·liana

Sr. Josep Maria Quintana Petrus

Registrador de la propietat. Membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Sr. Lluis J. Segura Ginard Director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i director de l'Advocacia de la CAIB

Sr. Sebastià Serra Busquets

Catedràtic d’Història Contemporània de la UIB

Sr. Ricard Urgell Hernández Director de l'Arxiu del Regne de Mallorca

 Sr. Mikel Urquijo

Representant per a Espanya de la ICHRPI. Catedràtic Història Contemporània. Fac. CC.SS. y de la Comunicación UPV-EHU