Call for papers

68è Congrés d'Història del Parlamentarisme

Palma (Mallorca) del 6 al 9 de setembre de 2016

INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS

Termini d'inscripció i termini per fer el pagament: fins al 15 de juliol de 2016.

Termini de presentació de les comunicacions (titol i resum): fins al 30 de juny de 2016. S'ha de fer mitjançant un arxiu adjunt (word) que inclogui també les dades personals. Aquest arxiu s'ha de remetre a ichrpi2016arrobagmail.com

Quota d'inscripció general: 50 euros

Quota d'inscripció per a comunicants i membres del ICHRPI: 25 euros

Estudiants universitaris (sense comunicació) i aturats: inscripció gratuïta (cal presentar documentació acreditativa)

Si requeriu que la UIB us faci una factura, per favor dirigiu-vos a marga.bordoyarrobauib.es indicant que voleu una factura de la vostra inscripció en el Congrés ICHRPI 2016

Important
Una vegada emplenat el formulari d'inscripció, s'ha de fer un ingrés al següent número de compte  ES13 0487 2151 1520 0000 1599, (codi BIC GBMNESMMXXX) indicant el NOM i LLINATGES de la persona inscrita i el nom del Congrés (68è Congrés de la ICHRPI) i s'ha de remetre per mail a ichrpi2016arrobagmail.com 

Nota: els resums de les comunicacions també s'han de remetre, amb un word ajunt, al correu ichrpi2016arrobagmail.com

Formulari d'inscripció

Tema principal

  • Parlaments multinivell. En aquest tema es podrien presentar aportacions en relació a: regulació, funcionament, composició, representativitat versus governabilitat, transparència parlamentària.

Altres temes

  • Fonts per a la història parlamentària
  • Les assemblees representatives de la Corona d'Aragó
  • Formes de representació política des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat

La realitat política i institucional de bona part del món mostra que, en l'àmbit dels parlaments, l'estructura és multinivell. Més enllà dels parlaments dels estats, trobam unes cambres legislatives subestatals en els estats descentralitzats i, en las darreres dècades, noves institucions legislatives (com el Parlament Europeu) o assembles representatives d'entitats supranacionals (com l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa). Tot això conforma un interessant objecte d'investigació per als especialistes en estudis parlamentaris.

Al costat d'aquest tema central en el nostre congrés, volem reflexionar sobre les formes de representació política, amb especial atenció a la representació parlamentària, al llarg de la història.

Com a base dels dos àmbits d'estudis, ens sembla interessant introduir un tercer tema referit a les fonts per a la història parlamentària en el que ens agradaria comptar amb les propostes d'historiadors, juristes, politòlegs, documentalistes i arxivers per tal que aportin les seves reflexions sobre el tipus de fonts, com s'ordenen, la gestió de la informació i les possibles aplicacions per a futurs estudis parlamentaris.
Finalment, el fet que el congrés se celebri a Mallorca ens sembla pertinent oferir un espai per a la reflexió comparativa dels estudiosos de les assemblees representatives de la Corona d'Aragó.