Beques

Beques per als acadèmics per assistir a la Conferència de Palma (Mallorca) de ICHRPI / CIHAE 2016

Les ajudes disponibles estan concebudes per donar suport als acadèmics més joves sense feina permanent o un altre subsidi financer adequat per assistir a aquesta conferència al setembre 7-9, 2016.

Les sol·licitud que rebin l'ajuda disposaran la quota d'inscripció pagada, subscripció d'un any a ICHRPI (que dóna dret als membres a una còpia gratuïta de la seva revista Parlaments, Estates & Representació) i una contribució a les despeses de viatge i hotel.

Les sol·licituds hauran de ser enviades al Dr. Eva Jedruch (evajedrucharrobagmail.com) fins al 1 maig 2016.

Els sol·licitants han d'incloure

  • Un esbós de les seves raons per assistir a la conferència
  • Extracte de vida acadèmica
  • Estimacions dels costos esperats amb els justificants de les tarifes i allotjament
  • Detalls de qualsevol altra aplicació dels fons d'ajudes rebudes i els resultats obtinguts
  • Dues cartes de suport confidencials enviats directament pels acadèmics d'alt nivell.

La decisió del comitè de selecció serà inapel·lable.

Els sol·licitants han de presentar un document per al seu examen pels organitzadors de la conferència i oferir per a la seva publicació, ja sigui en qualsevol volum resultant de la conferència o en els Parliaments, Estates & Representation.